top of page

je autorizovaná instalační firma pro chytré řízení fotovoltaické elektrárny SOMI

Chytré řízení
fotovoltaické elektrárny SOMI

Na základě zvolené strategie systém SOMI autonomně rozhoduje, kolik vyrobené elektřiny použije na krytí okamžité spotřeby a kolik jí uloží do baterií, kolik jí za nejvyšší možnou cenu prodá do sítě a kolik za nízkou cenu nakoupí.
Maximalizuje zisk z výroby i úsporu při nákupech.

Fotovoltaickou elektrárnu SOMI si můžete objednat i přímo u SOMI

Office :
Gen. Šišky 2375/6
PRAHA 4

+420 800 500 401

bottom of page