top of page

BAREVNÁ FOTOVOLTAIKA

INSPIRUJTE SE

ZAPOJIME.TO umí i barevnou fotovoltaiku. Pro všechny majitele nemovitostí v památkové chráněných zónách nebo rovnou nemovitostí památkově chráněných je to dobrá zpráva. Národní památkový ústav (NPÚ) připravil ve spolupráci s Ministerstvem kultury novou metodiku, která má zpřehlednit povolování solárních panelů na památkově chráněných budovách a v chráněných oblastech. 
Jde o reakci na problematickou praxi, která vydání dokumentu předcházela. Památkáři dlouhodobě nepovolovali téměř žádné záměry na umístění fotovoltaiky na kulturní památky či do chráněných území. K zamítání docházelo dokonce i v situacích, kdy solární panely nebyly pro kolemjdoucí nijak viditelné. 
Dokument stanovuje kritéria, podle kterých by měly úřady při posuzování záměrů postupovat. Klíčovým hlediskem má být, jak moc návrh zasahuje tzv. chráněné kulturní hodnoty. Mezi ně patří například architektonická hodnota díla, jeho historická střecha nebo fasáda i pohledy na ně.
Nekompromisní je NPÚ zejména u kulturních památek, kde lze panely umístit pouze na novodobé části nebo přístavby. U budov v chráněných územích pak záleží zejména na stupni a charakteru chráněné lokality.
Nejvíce chráněné památkové rezervace čeká obdobně rigidní přístup. Solární panely zde bude možné umisťovat pouze zcela výjimečně. Takovou rezervací je například celá Praha 1 a zhruba polovina území druhého pražského obvodu. V památkových zónách a ochranných pásmech má být přístup už o něco benevolentnější, ani zde ale nesmí dojít k zásahu do chráněných hodnot. 
Dále budou památkáři posuzovat nakolik změna zasahuje do konstrukce budovy, zda je možné budovu vrátit do původního stavu, či jaká je vizuální výraznost změny.
Tak tady je odpověď z dílny ZAPOJÍME.TO

Na realizaci barevných fotovoltaických instalací spolupracujeme s 
(jsme instalační firma, panely sami nevyrábíme, na instalacích spolupracujeme s architekty a výrobci)

logo-gridparity-small.png
metsolar.jpg
Bisol_1.png
LOGO_PIXASOLAR.jpg
heliartec logo.png
futurasun logo.png
kameleonsolar logo.jpeg
bottom of page